Fonksiyonel Antrenman ve Sakatlık Önleyici Egzersizler Eğitim Programı -I-

FONKSİYONEL ANTRENMAN ve SAKATLIK ÖNLEYİCİ EGZERSİZLER EĞİTİM PROGRAMI -I-

 

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

FONKSİYONEL ANATOMİ VE BİYOMEKANİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

POSTÜR ANALİZİ VE BİYOMEKANİK DEĞERLENDİRME SERTİFİKA POGRAMI

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

SELF MYOFASCIAL RELEASE

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

MOBİLİZASYON VE STABİLİZASYON

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

FONKSİYONEL ANTRENMAN PRENSİPLERİ

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

KARDİYOVASKÜLER ANTRENMAN PLANLAMA

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

METABOLİK ANTRENMAN PLANLAMASI

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

RESISTANCE BAND EXERCISES -I-

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

EGZERSİZDE İLERLEYİCİ YAKLAŞIMLAR

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

ANTİ HAREKET PRENSİPLERİ -I-

İletişim: academy@doit.com.tr

GSM: 0542 557 4602

TOP